Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Chỉnh trang làm gọn dây thông tin phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận và Đông Hưng Thuận, Quận 12 Chỉnh trang làm gọn dây thông tin phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận và Đông Hưng Thuận, Quận 12 Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 17/05/2018
Mua sắm VTTB cho công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống accu trạm ngắt CNC1, CNC2 năm 2018” Gói thầu: Hệ thống Accu Đầu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 18/05/2018
Lắp đặt tụ bù trung hạ thế huyện Bình Chánh năm 2018 Thông báo mời thầu thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình "Lắp đặt tụ bù trung hạ thế huyện Bình Chánh năm 2018" đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 18/05/2018
Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực các Phường Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A năm 2018 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 14/05/2018
Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Bình Hưng Hòa A năm 2018 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 11/05/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 Mua sắm Gói thầu số 1804B_01: “Sào đo điện áp và Sào đo góc lệch pha” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 16/05/2018
Trang bị dụng cụ đồ nghề năm 2018 Mua sắm Gói thầu số 1807C_02: “Trang bị dụng cụ đồ nghề” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 14/05/2018
Trang bị dụng cụ đồ nghề năm 2018 Mua sắm Gói thầu số 1807C_01: “Trang bị cho công tác an toàn” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 14/05/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục phục hồi tiếp địa Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục phục hồi tiếp địa Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 11/05/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 11/05/2018